Reststromen

Bij Cycle-Up draait alles om het herkennen en creëren van waarde uit reststromen. Wij richten ons op het vinden van innovatieve oplossingen om reststromen om te zetten in hoogwaardige producten met een positieve impact op mens en milieu.

We stellen onszelf én anderen in staat om te zien dat afval niet alleen iets is om weg te gooien, maar een kans is om (ons) te ontwikkelen. We laten zien dat elk product, hoe klein ook, een groot verschil kan maken.

Zo streven wij naar een circulaire economie waarin we het gebruik van grondstoffen minimaliseren en afval tot een minimum reduceren.

Maar onze ambitie gaat verder dan dat. Wij streven naar een wereld waarin afval niet langer bestaat en waarin duurzame producten de norm zijn.